Altan

Destinácia: Taliansko, Veneto (oblasť Benátok), Bibione - Lido dei Pini
Kód zájazdu: 1232722
Cena od: 20,57 €
Príplatky od: 0 €
Pobytové zájazdy

Výber termínu

10.06.2023 8 dní Last Minute 81,14 € +0 € vlastná
17.06.2023 8 dní Last Minute 81,14 € +0 € vlastná
24.06.2023 8 dní Last Minute 81,14 € +0 € vlastná
01.07.2023 8 dní Last Minute 81,14 € +0 € vlastná
08.07.2023 8 dní First Minute 127,43 € +0 € vlastná
15.07.2023 8 dní First Minute 127,43 € +0 € vlastná
22.07.2023 8 dní First Minute 127,43 € +0 € vlastná
29.07.2023 8 dní First Minute 127,43 € +0 € vlastná
05.08.2023 8 dní First Minute 139,29 € +0 € vlastná
12.08.2023 8 dní First Minute 139,29 € +0 € vlastná
19.08.2023 8 dní First Minute 106,71 € +0 € vlastná
26.08.2023 8 dní First Minute 106,71 € +0 € vlastná
02.09.2023 8 dní First Minute 106,71 € +0 € vlastná
09.09.2023 4 dni First Minute 41,57 € +0 € vlastná
09.09.2023 5 dní First Minute 55,43 € +0 € vlastná
09.09.2023 6 dní First Minute 69,29 € +0 € vlastná
09.09.2023 7 dní First Minute 83,14 € +0 € vlastná
09.09.2023 8 dní First Minute 82,86 € +0 € vlastná
09.09.2023 9 dní First Minute 103,86 € +0 € vlastná
09.09.2023 10 dní First Minute 110,71 € +0 € vlastná
09.09.2023 11 dní First Minute 117,57 € +0 € vlastná
09.09.2023 12 dní First Minute 124,43 € +0 € vlastná
09.09.2023 13 dní First Minute 131,29 € +0 € vlastná
09.09.2023 14 dní First Minute 138,14 € +0 € vlastná
10.09.2023 4 dni First Minute 41,57 € +0 € vlastná
10.09.2023 5 dní First Minute 55,43 € +0 € vlastná
10.09.2023 6 dní First Minute 69,29 € +0 € vlastná
10.09.2023 7 dní First Minute 83,14 € +0 € vlastná
10.09.2023 8 dní First Minute 90 € +0 € vlastná
10.09.2023 9 dní First Minute 96,86 € +0 € vlastná
10.09.2023 10 dní First Minute 103,71 € +0 € vlastná
10.09.2023 11 dní First Minute 110,57 € +0 € vlastná
10.09.2023 12 dní First Minute 117,43 € +0 € vlastná
10.09.2023 13 dní First Minute 124,29 € +0 € vlastná
10.09.2023 14 dní First Minute 131,14 € +0 € vlastná
11.09.2023 4 dni First Minute 41,57 € +0 € vlastná
11.09.2023 5 dní First Minute 55,43 € +0 € vlastná
11.09.2023 6 dní First Minute 69,29 € +0 € vlastná
11.09.2023 7 dní First Minute 76,14 € +0 € vlastná
11.09.2023 8 dní First Minute 83 € +0 € vlastná
11.09.2023 9 dní First Minute 89,86 € +0 € vlastná
11.09.2023 10 dní First Minute 96,71 € +0 € vlastná
11.09.2023 11 dní First Minute 103,57 € +0 € vlastná
11.09.2023 12 dní First Minute 110,43 € +0 € vlastná
11.09.2023 13 dní First Minute 117,29 € +0 € vlastná
11.09.2023 14 dní First Minute 124,14 € +0 € vlastná
12.09.2023 4 dni First Minute 41,57 € +0 € vlastná
12.09.2023 5 dní First Minute 55,43 € +0 € vlastná
12.09.2023 6 dní First Minute 62,29 € +0 € vlastná
12.09.2023 7 dní First Minute 69,14 € +0 € vlastná
12.09.2023 8 dní First Minute 76 € +0 € vlastná
12.09.2023 9 dní First Minute 82,86 € +0 € vlastná
12.09.2023 10 dní First Minute 89,71 € +0 € vlastná
12.09.2023 11 dní First Minute 96,57 € +0 € vlastná
12.09.2023 12 dní First Minute 103,43 € +0 € vlastná
12.09.2023 13 dní First Minute 110,29 € +0 € vlastná
12.09.2023 14 dní First Minute 117,14 € +0 € vlastná
13.09.2023 4 dni First Minute 41,57 € +0 € vlastná
13.09.2023 5 dní First Minute 48,43 € +0 € vlastná
13.09.2023 6 dní First Minute 55,29 € +0 € vlastná
13.09.2023 7 dní First Minute 62,14 € +0 € vlastná
13.09.2023 8 dní First Minute 69 € +0 € vlastná
13.09.2023 9 dní First Minute 75,86 € +0 € vlastná
13.09.2023 10 dní First Minute 82,71 € +0 € vlastná
13.09.2023 11 dní First Minute 89,57 € +0 € vlastná
13.09.2023 12 dní First Minute 96,43 € +0 € vlastná
13.09.2023 13 dní First Minute 103,29 € +0 € vlastná
13.09.2023 14 dní First Minute 110,14 € +0 € vlastná
14.09.2023 4 dni First Minute 34,57 € +0 € vlastná
14.09.2023 5 dní First Minute 41,43 € +0 € vlastná
14.09.2023 6 dní First Minute 48,29 € +0 € vlastná
14.09.2023 7 dní First Minute 55,14 € +0 € vlastná
14.09.2023 8 dní First Minute 62 € +0 € vlastná
14.09.2023 9 dní First Minute 68,86 € +0 € vlastná
14.09.2023 10 dní First Minute 75,71 € +0 € vlastná
14.09.2023 11 dní First Minute 82,57 € +0 € vlastná
14.09.2023 12 dní First Minute 89,43 € +0 € vlastná
14.09.2023 13 dní First Minute 96,29 € +0 € vlastná
14.09.2023 14 dní First Minute 103,14 € +0 € vlastná
15.09.2023 4 dni First Minute 27,57 € +0 € vlastná
15.09.2023 5 dní First Minute 34,43 € +0 € vlastná
15.09.2023 6 dní First Minute 41,29 € +0 € vlastná
15.09.2023 7 dní First Minute 48,14 € +0 € vlastná
15.09.2023 8 dní First Minute 55 € +0 € vlastná
15.09.2023 9 dní First Minute 61,86 € +0 € vlastná
15.09.2023 10 dní First Minute 68,71 € +0 € vlastná
15.09.2023 11 dní First Minute 75,57 € +0 € vlastná
15.09.2023 12 dní First Minute 82,43 € +0 € vlastná
15.09.2023 13 dní First Minute 89,29 € +0 € vlastná
15.09.2023 14 dní First Minute 96,14 € +0 € vlastná
16.09.2023 4 dni First Minute 20,57 € +0 € vlastná
16.09.2023 5 dní First Minute 27,43 € +0 € vlastná
16.09.2023 6 dní First Minute 34,29 € +0 € vlastná
16.09.2023 7 dní First Minute 41,14 € +0 € vlastná
16.09.2023 8 dní First Minute 33,86 € +0 € vlastná
16.09.2023 9 dní First Minute 54,86 € +0 € vlastná
16.09.2023 10 dní First Minute 61,71 € +0 € vlastná
16.09.2023 11 dní First Minute 68,57 € +0 € vlastná
16.09.2023 12 dní First Minute 75,43 € +0 € vlastná
16.09.2023 13 dní First Minute 82,29 € +0 € vlastná
16.09.2023 14 dní First Minute 89,14 € +0 € vlastná
17.09.2023 4 dni First Minute 20,57 € +0 € vlastná
17.09.2023 5 dní First Minute 27,43 € +0 € vlastná
17.09.2023 6 dní First Minute 34,29 € +0 € vlastná
17.09.2023 7 dní First Minute 41,14 € +0 € vlastná
17.09.2023 8 dní First Minute 48 € +0 € vlastná
17.09.2023 9 dní First Minute 54,86 € +0 € vlastná
17.09.2023 10 dní First Minute 61,71 € +0 € vlastná
17.09.2023 11 dní First Minute 68,57 € +0 € vlastná
17.09.2023 12 dní First Minute 75,43 € +0 € vlastná
17.09.2023 13 dní First Minute 82,29 € +0 € vlastná
17.09.2023 14 dní First Minute 89,14 € +0 € vlastná
18.09.2023 4 dni First Minute 20,57 € +0 € vlastná
18.09.2023 5 dní First Minute 27,43 € +0 € vlastná
18.09.2023 6 dní First Minute 34,29 € +0 € vlastná
18.09.2023 7 dní First Minute 41,14 € +0 € vlastná
18.09.2023 8 dní First Minute 48 € +0 € vlastná
18.09.2023 9 dní First Minute 54,86 € +0 € vlastná
18.09.2023 10 dní First Minute 61,71 € +0 € vlastná
18.09.2023 11 dní First Minute 68,57 € +0 € vlastná
18.09.2023 12 dní First Minute 75,43 € +0 € vlastná
18.09.2023 13 dní First Minute 82,29 € +0 € vlastná
19.09.2023 4 dni First Minute 20,57 € +0 € vlastná
19.09.2023 5 dní First Minute 27,43 € +0 € vlastná
19.09.2023 6 dní First Minute 34,29 € +0 € vlastná
19.09.2023 7 dní First Minute 41,14 € +0 € vlastná
19.09.2023 8 dní First Minute 48 € +0 € vlastná
19.09.2023 9 dní First Minute 54,86 € +0 € vlastná
19.09.2023 10 dní First Minute 61,71 € +0 € vlastná
19.09.2023 11 dní First Minute 68,57 € +0 € vlastná
19.09.2023 12 dní First Minute 75,43 € +0 € vlastná
20.09.2023 4 dni First Minute 20,57 € +0 € vlastná
20.09.2023 5 dní First Minute 27,43 € +0 € vlastná
20.09.2023 6 dní First Minute 34,29 € +0 € vlastná
20.09.2023 7 dní First Minute 41,14 € +0 € vlastná
20.09.2023 8 dní First Minute 48 € +0 € vlastná
20.09.2023 9 dní First Minute 54,86 € +0 € vlastná
20.09.2023 10 dní First Minute 61,71 € +0 € vlastná
20.09.2023 11 dní First Minute 68,57 € +0 € vlastná
21.09.2023 4 dni First Minute 20,57 € +0 € vlastná
21.09.2023 5 dní First Minute 27,43 € +0 € vlastná
21.09.2023 6 dní First Minute 34,29 € +0 € vlastná
21.09.2023 7 dní First Minute 41,14 € +0 € vlastná
21.09.2023 8 dní First Minute 48 € +0 € vlastná
21.09.2023 9 dní First Minute 54,86 € +0 € vlastná
21.09.2023 10 dní First Minute 61,71 € +0 € vlastná
22.09.2023 4 dni First Minute 20,57 € +0 € vlastná
22.09.2023 5 dní First Minute 27,43 € +0 € vlastná
22.09.2023 6 dní First Minute 34,29 € +0 € vlastná
22.09.2023 7 dní First Minute 41,14 € +0 € vlastná
22.09.2023 8 dní First Minute 48 € +0 € vlastná
22.09.2023 9 dní First Minute 54,86 € +0 € vlastná
23.09.2023 4 dni First Minute 20,57 € +0 € vlastná
23.09.2023 5 dní First Minute 27,43 € +0 € vlastná
23.09.2023 6 dní First Minute 34,29 € +0 € vlastná
23.09.2023 7 dní First Minute 41,14 € +0 € vlastná
23.09.2023 8 dní First Minute 33,86 € +0 € vlastná
24.09.2023 4 dni First Minute 20,57 € +0 € vlastná
24.09.2023 5 dní First Minute 27,43 € +0 € vlastná
24.09.2023 6 dní First Minute 34,29 € +0 € vlastná
24.09.2023 7 dní First Minute 41,14 € +0 € vlastná
25.09.2023 4 dni First Minute 20,57 € +0 € vlastná
25.09.2023 5 dní First Minute 27,43 € +0 € vlastná
25.09.2023 6 dní First Minute 34,29 € +0 € vlastná
26.09.2023 4 dni First Minute 20,57 € +0 € vlastná
26.09.2023 5 dní First Minute 27,43 € +0 € vlastná
27.09.2023 4 dni First Minute 20,57 € +0 € vlastná

Altan

TV domáce zviera parkovisko plážový servis piesočnatá pláž klimatizácia
Vzdialenosť od centra: 200 m
Vzdialenosť od pláže: 300 m

Poloha / pláž:
Bibione - Lido dei Pini, pláž - 300 m, centrum - 200 m

Vybavenosť a služby:
výťah, 1 vyhradené kryté alebo vonkajšie parkovacie miesto / apartmán

Vybavenosť apartmánov:
klimatizácia* (na vyžiadanie v ČR), TV, spravidla mikrovlnka, pečiaca rúra
* služby za príplatok


Popis apartmánov:
bilo 4/5: 30 m2 - 1 spálňa s manželskou posteľou a prípadne 1 samostatným lôžkom, obývacia izba s kuchynským kútom a rozkladacím gaučom (možnosť typu "zásuvka") pre 2 osoby, sociálne zariadenie so sprchou, balkón
trilo 6/7: 50 m2 - 1 spálňa s manželskou posteľou a prípadne 1 samostatným lôžkom, 1 spálňa s 2 samostatnými lôžkami, obývacia izba s kuchynským kútom a rozkladacím gaučom (možnosť typu "zásuvka") pre 2 osoby, sociálne zariadenie so sprchou, balkón

Upozornenie:
večere 340 Kč / os. / deň sú podávané v reštaurácií; na výber je z jedálneho lístka a servírovaný je tiež zeleninový šalát, cena tiež zahŕňa 0,5 l vody či 0,25 l iného nealkoholického nápoja alebo stolového vína

Upozornenie:
plážový servis pozostáva zo slnečníka, lehátka a plážového kresla; ponúkaný je na prevažnej väčšine pláží v Bibione

Upozornenie:
pobytová taxa / povinná úhrada na mieste: 0,75 € / deň / os. od 4 rokov (účtovaná je maximálne za 10 dní)

Dĺžka pobytu:
ľubovoľne dlhé pobyty od 3 nocí v období od 23.04. do 02.07. a od 10.09. do konca sezóny, pevne dané týždenné pobyty od / do soboty v období od 02.07. do 10.09.

Výhody a nevýhody:
- skvelá poloha - kúsok od pláže i centra
- niektoré apartmány vybavené klimatizáciou
- niektoré apartmány s nadštandardne priestrannými balkónmi
- ideálna, častokrát osvedčená alternatíva pre skupinové zájazdy
- vhodné i pre klientov s domácimi miláčikmi
- dom má od roku 2021 novú fasádu
- ideálna poloha i pre záujemcov o cykloturistiku - cyklotrasa priamo pod oknami
- aquapark Aquasplash 10 km
- apartmány so starším vybavením (-)

Naša ponuka


Kurzový lístok

Bulharská leva  EUR 1,96 BGN
Koruna česká  EUR 23,66 CZK
Chorvátska kuna  EUR 7,54 HRK
Turecká lira  EUR 22,47 TRY
Americký dolar  EUR 1,08 USD

Zobraziť všetky »